Zaštita osobnih podataka

Voda d.o.o.

Vladimira Nazora 14, 33 515 Orahovica

OIB: 25354752131

Telefon: +385 33 673 103

e-mail: info@papuk-doo.hr

Direktorica: Martina Damjanac ing.građ.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je na:

+385 33 673 103

e-mail: info@papuk.doo.hr

 

 DOKUMENTI:

Zahtjev za ostvarenje prava na brisanje osobnih podataka

Zahtjev za ostvarenje prava na dopunu nepotupnih osobnih podataka

Zahtjev za ostvarenje prava na ispravak

Zahtjev za ostvarenje prava na ogranicenje obrade

Zahtjev za ostvarenje prava na pristup osobnim podacima

Zahtjev za ostvarivanje prava na prijenos osobnih podataka

Politika kolačića

Politika privatnosti VODA d.o.o.