Plan nabave 2024.

    https://eojn.hr/

    JN 02/2024

    Naručitelj Voda d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu za: Usluge oglašavanja, informiranja i izvanrednih obavijesti u eteru i na portalu JN 02/2024, CPV: 79341000 za postupak jednostavne nabave s danom 28.02.2024.g.

    JN 21/2024

    Naručitelj Voda d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu za:  Usluge savjetovanja i provođenja postupaka javne nabave  u sklopu projekta: NPOO.C1.3.R1-I4.02.0108 „Izgradnja sustava odvodnje u naseljima Duga Međa i Crnac“, JN 21/2024, CPV 79418000  za postupak jednostavne nabave s danom 13.03.2024.g