Plan nabave 2023.

 

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

JNMV 19/2023

Naručitelj Voda d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu za: Usluge oglašavanja, informiranja i izvanrednih obavijesti u eteru i na portalu JNMV 19/2023, CPV: 79341000-6 za postupak jednostavne nabave s danom 23.02.2023.g.

 

JNMV 13/2023

Naručitelj Voda d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu za: Nabavu  materijala za održavanje vodovodne mreže –   armature i spojni materijal  JNMV 13/2023, CPV: 44162100-4 za postupak jednostavne nabave s danom 02.06.2023.g.

JNMV 14/2023

Naručitelj Voda d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu za: Nabava  materijala za održavanje vodovodne mreže    – PEHD cijevi i spojni materija za održavanje,  JNMV 14/2023, CPV: 44162500-8     za postupak jednostavne nabave s danom 02.06.2023.g.

 

JNMV 15/2023

Naručitelj Voda d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu za: Nabava  materijala za održavanje mreže odvodnje –   cijevi i spojni materijal, JNMV 15/2023, CPV: 44163130-0     za postupak jednostavne nabave s danom 02.06.2023.g.

JNMV 34/2023

Naručitelj Voda d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu za: Održavanje videonadzora i alarma, JNMV 34/2023, CPV: 50343000-1 za postupak jednostavne nabave s danom 02.06.2023.g.

JNMV 02/2023

Naručitelj Voda d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu za: Usluga osiguranja imovine – odvodnja Zdenci, JNMV 02/2023, CPV: 66519200-3  za postupak jednostavne nabave s danom 21.06.2023.g.

 

JNMV 09/2023.

Naručitelj VODA d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu vršenje usluge prehrane radnika, JNMV 09/2023, CPV: 55322000-3 (kuhanje obroka) za postupak jednostavne nabave s danom 04.07.2023.g.

JNMV 12/2023.

Naručitelj VODA d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu vršenje usluge za Ispitivanje ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, JNMV 12/2023, CPV: 65100000-4 za postupak jednostavne nabave s danom 04.07.2023.g.

JNMV 18/2023.

Naručitelj VODA d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu za opremanje UPOV-a Zdenci, JNMV 18/2023, CPV: 45259200-9  za postupak jednostavne nabave s danom 04.07.2023.g.

 

JNMV 37/2023.

Naručitelj VODA d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu za Uslugu izrade Idejnog projekta pristupne ceste do lokacije UPOV-a Orahovica, JNMV 37/2023, CPV:71242000-6 za postupak jednostavne nabave s danom 05.07.2023.g.

 

JNMV 08/2023.

Naručitelj VODA d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu za uslugu baždarenja vodomjera JNMV 08/2023, CPV: 50411100-0     za postupak jednostavne nabave s danom 10.07.2023.g.

JNVV 04/2023.

Naručitelj VODA d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu za  Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda  naselja  Slatinski Drenovac za  otvoreni postupak  nabave s danom 19.07.2023.g.

JNVV 10/2023.

Naručitelj VODA d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu za Izgradnja produžene Bukvičke ulice do ulice Petra Preradovića u Čačincima sa komunalnom infrastrukturom vodovoda i fekalne odvodnje za  otvoreni postupak  nabave s danom 19.07.2023.g.

JNMV 39/2023.

Naručitelj VODA d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu za uslugu čišćenje i snimanje kamerom s izradom elaborata izvedene kanalizacije u naselju Čačinci JNMV 39/2023, CPV:  90480000-5    za postupak jednostavne nabave s danom 01.08.2023.g.

JNMV 01/2023.

Naručitelj VODA d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu za izradu projektne dokumentacije za proširenje vodoopskrbne mreže u naselju Duzluk i dijelovima grada Orahovice – FAZA II. k.o. Orahovica, JNMV 01/2023, CPV: 71322200-3  za postupak jednostavne nabave s danom 03.08.2023.g.

JNMV 40/2023.

Naručitelj VODA d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu za Izrada projektne dokumentacije za proširenje vodoopskrbne mreže u naselju Duzluk i dijelovima grada Orahovice – FAZA I. k.o. Duzluk, JNMV 40/2023, CPV: 71320000-7 za postupak jednostavne nabave s danom 03.08.2023.g.

JNMV 42/2023.

Naručitelj VODA d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu za uslugu nabave, ugradnje i puštanja u rad frekventnog pretvarača  JNMV 42/2023, CPV:  31213000-2  za postupak jednostavne nabave s danom 10.08.2023.g.

JNMV 11/2023.

Naručitelj Voda d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu za:  Revizorske usluge,  JNMV 11/2023, CPV: 7921200-3 za postupak jednostavne nabave s danom 13.09.2023.g.

JNMV 03/2023.

Naručitelj Voda d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu za:   Usluga  osiguranja imovine – vodovod, JNMV 03/2022, CPV: 66515200-5 za postupak jednostavne nabave s danom 22.09.2023.g.

JNMV 24/2023.

Naručitelj Voda d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu za:   nadzor na izgradnji izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Slatinski Drenovac   JNMV 24/2023, CPV: 71521000-6 za postupak jednostavne nabave s danom 03.10.2023.g.

JNMV 38/2023.

Naručitelj Voda d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu za:  Nadzor nad Izgradnja produžene Bukvičke ulice do ulice Petra Preradovića u Čačincima s komunalnom infrastrukturom vodovoda i fekalne odvodnje JNMV 38/2023, CPV: 71631000-0 za postupak jednostavne nabave s danom 03.10.2023.g.

JNMV 41/2023.

Naručitelj Voda d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu za:  Uslugu povezivanja postojećeg NUS-a s VS Duzluk i KZ1, JNMV 41/2023, CPV: 32573000-0 za postupak jednostavne nabave s danom 06.10.2023.g.

JNMV 44/2023.

Naručitelj VODA d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu Izrada projektne dokumentacije za proširenje mreže kanalizacije u dijelu grada Orahovice “poslovna zona”  – FAZA I. k.o. Orahovica, JNMV 44/2023, CPV: 71322000-1 za postupak jednostavne nabave s danom 25.10.2023.g.

JNMV 45/2023.

Naručitelj VODA d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu Izrada projektne dokumentacije za proširenje mreže kanalizacije u dijelovima grada Orahovice “NC 075 Gutmanova pruga – ulica S. Radića”  – FAZA II. k.o. Orahovica, JNMV 45/2023, CPV: 71300000-1  za postupak jednostavne nabave s danom 25.10.2023.g.

JNMV 46/2023.

Naručitelj VODA d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu Izrada projektne dokumentacije za proširenje mreže kanalizacije u naselju Duzluk – FAZA III. k.o. Duzluk, JNMV 46/2023, CPV: 44130000-0    za postupak jednostavne nabave s danom 25.10.2023.g.