Plan nabave 2022.

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

JNMV 02/2022.

Naručitelj Voda d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu za: Usluga osiguranja imovine – odvodnja Zdenci, JNMV 02/2022, CPV: 66519200-3  za postupak jednostavne nabave s danom 04.07.2022.g.

 

JNMV 03/2022

Naručitelj Voda d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu za: Usluga osiguranja imovine – vodovod, JNMV 03/2022, CPV: 66515200-5 za postupak jednostavne nabave s danom 14.09.2022.g.

 

JNMV 08/2022.

Naručitelj Voda d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu za: Usluga Baždarenja vodomjera JNMV 08/2022, CPV: 50411100-0  za postupak jednostavne nabave s danom 06.07.2022.g.

 

JNMV 09/2022.

Naručitelj VODA d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu vršenje usluge kuhanja obroka – prehrana radnika, JNMV 09/2022, CPV: 55322000-3 za postupak jednostavne nabave s danom 02.05.2022.g.

 

JNMV 11/2022.

Naručitelj Voda d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu revizorskih usluga, JNMV 11/2022, CPV: 79212000-3 za postupak jednostavne nabave s danom 14.09.2022.g.

 

JNMV 12/2022.

Naručitelj VODA d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu vršenje usluge za Ispitivanje ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, JNMV 12/2022, CPV: 65100000-4 za postupak jednostavne nabave s danom 02.05.2022.g.

 

Naručitelj VODA d.o.o. Orahovica  pokrenuo je nabavu  vršenje usluge za Ispitivanje  ispravnosti  vode za ljudsku potrošnju, JNMV 12/2022, CPV: 65100000-4 dana 20.05.2022.g.

 

JNMV 13/2022.

Naručitelj Voda d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu robe za Vodovodni materijal grupa II. -vodovodne armature i spojni i pričvrsni materijal za održavanje, JNMV 13/2022, CPV: 44162100-4 za postupak jednostavne nabave s danom 02.05.2022.g.

 

JNMV 14/2022

Naručitelj Voda d.o.o. uputio poziv na dostavu ponuda putem elektroničke pošte za: Materijal za održavanje vodovodne mreže – GRUPA I. (PEHD cijevi i spojni materijal), JNMV 14/2022, CPV: 44162500-8 za postupak jednostavne nabave s današnjim danom 22.03.2022.g.

 

JNMV 15/2022

Naručitelj Voda d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu robe za Vodovodni materijal grupa III. – materijal za održavanje odvodnje, JNMV 15/2022, CPV 44163130-0 za postupak jednostavne nabave s danom 02.05.2022.g.

 

JNMV 20/2022.

Naručitelj Voda d.o.o. Orahovica pokrenuo je nabavu za: izradu projektne dokumentacije Izgradnja sustava vodoopskrbe u naseljima Brezovljani Vojlovički i Rajino Polje, JNMV 20/2022, CPV: 71322200-3 za postupak jednostavne nabave s danom 02.05.2022.g.