Obavijest javnog isporučitelja vodnih usluga Voda d.o.o. Orahovica za naselje Donja Pištana

Iz poduzeća Voda d.o.o. obavještavaju potencijalne Korisnike javne vodoopskrbe i javne odvodnje naselja Donja Pištana da je omogućeno priključenje na vodoopskrbnu mrežu u ulicama: Riječna ulica, Bana Jelačića, Stjepana Radića i Radićev odvojak.

Dodatne informacije možete pronaći na web stranici Društva www.voda-doo.hr ili pozivom na telefon: 033/618-631.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti možete ispuniti osobno na adresi Društva ili ga preuzeti na putem linka.

Za priključenje na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje potrebni su sljedeći dokumenti (neslužbene preslike):

  • Izvod iz katastarskog plana čestice/objekta na kojoj se nalazi građevina koja se priključuje na komunalnu infrastrukturu (ne starija od 6 mjeseci)
  • Dokaz o vlasništvu građevine, odnosno nekretnine za koju se traži priključak – Gruntovni izvadak (ne stariji od 6 mjeseci)
  • Građevinska dozvola, potvrda glavnog projekta, rješenje o izvedenom stanju ili drugi odgovarajući akt o dopuštenju gradnje, odnosno uvjerenje da je građevina sagrađena prije 15.02.1968. godine

Prilikom podnošenja Zahtjeva potrebno je izvršiti uplatu u iznosu od 132,72 eura (1.000,00 kuna) akontacija.

Cijelu obavijest možete pogledati za Duzluk OVDJE.

Cijelu obavijest možete pogledati za Donju Pištanu OVDJE.