O nama

Voda d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje

Vladimira Nazora 14, 33515 Orahovica

Društvo VODA d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru

MBS : 010073178

OIB : 25354752131

IBAN: HR2524120091137003017 Slatinska banka Orahovica.

Temeljni kapital 10.534.400,00 kuna.

Uprava: Martina Damjanac

 

Kontakt:

Telefon: 033/673-103

Fax: 033/673-506

E-mail: info@papuk-doo.hr

Temeljini kapital Društva VODA doo – postotci