Kanalizacija Zdenci

Pregled otkopanog rova priključka na kanalizaciju sa postavljenim cijevima po dolasku 165,63 kn

Pregled zatrpanog priključka na kanalizaciju po dolasku 423,50 kn

Za priključak na kanalizaciju obavezno je imati i priključak vode

Potrebna dokumentacija za izvedbu vodovodnog/kanalizacijskog priključka:

  1. Kopija katastarskog plana čestice ili objekta
  2. Dokaz o vlasništvu građevine, odnosno nekretnine za koju se traži priključak(npr. Gruntovni izvadak)
  3. Dokaz o legalnosti građevine(npr. pravomoćnu građevinsku dozvolu, potvrdu glavnog projekta ili potvrdu Zavoda za katastar i geodetske poslove da je objekt izgrađen prije 15.02.1968 godine)
  4. Kopija Osobne iskaznice
  5. OIB