O nama

Voda d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje

Adresa: Vladimira Nazora 14, 33515 Orahovica

MBS: 010073178

OIB: 25354752131

IBAN: HR2524120091137003017

Telefon: 033/673-103   —   E-mail: info@papuk-doo.hr

VAŽNO

Dežurni broj za vodoopskrbu i odvodnju:

098/183-4002

Radno vrijeme:

ponedjeljak – petak 7:00 do 15:00 sati

Odgovorna osoba:

Član Uprave-direktor

Martina Damjanac, ing.građ.

Prijavite kvar...

Prijavite očitanje...